Som svaber

En svaber er jeg av og til.
Som svaberen i hjemmet vil
jeg gjøre rent og hyggelig.
Og skitt er vederstyggelig
i hjem, i det en sann kultur
seg hever over ren natur!