Som stol

Jeg er en stol med fire bein.
Så jeg er bedre enn en stein.
For jeg er en slags myndighet.
I den kan sitte yndighet
og være satt på plass og gitt
anseelse ved setet sitt.
Så sette deg på meg du kan.
Men vippe, det går ikke an.