Som stearinlys

Stearinlys vil jeg være!
De er alle sammen kjære.
Livets lys er blitt ved meg –
opplysning! Det faller seg –
slik. Å være Herrens frue.
Slike vil i rommet lue.
Gud! La meg for all tid brenne!
Slik du være til å kjenne!