Som stav

Jeg er en stav – en pekepinn.
Jeg retter stavens holder inn
mot muligheter som der bys,
standhaftig som en strime lys.
For jeg er strak og jeg er stiv.
Jeg er et alle tiders giv.
Og da jeg er av Gud er jeg
en påpekning som fryder seg!