Som snøskuffe

Jeg er en snøskuffe. Så kjær!
Når jorda dekt av snøen er;
når lite, stort, og trygt og rart
ved Herrens nåde er forklart,
så settes mine krefter inn.
Jeg lager sti og trappetrinn
så alle kan av snøen le
og vandre til og fra og se!