Som sko

Jeg er en sko. Skjønt, jeg er to.
I meg vil fine føtter bo.
Så når der settes foten ned
er jeg hva foten settes med!
Den gang da kroppen skodde seg
så var jeg der, da fikk den meg.
Og kroppen er kan hende Gud.
Tenk å få være Herrens skrud!