Som ringeklokke

Jeg er som en ringeklokke.
Som den vil jeg le og lokke,
kalle ut til utgangsdøren
heller enn å fordre gjøren.
Kanskje også barna ringer
på meg før de ler og springer!