Som raskbøtte

Jeg er en raskbøtte. Og i
vil alt som kastes søppel bli.
Ved meg blir du en masse kvitt.
Jeg holder hus og hage kvitt
for det som plager i stor grad.
Og når jeg tømmes er jeg glad.