Som postkasse

Jeg er en postkasse. En skjønn.
Jeg er særdeles rom og grønn.
Jeg inneholder brev til deg
som du vil elske, tenker jeg,
fra Kongen, og fra mor og far
og andre venner som du har.
Og må det til, blir jeg plombert.
Et brev kan være parfymert.
Og kanskje er jeg heller hvit.
Å være meg er intet slit!