Som kikkert

Jeg er en kikkert. Er jeg med
så kan man kikke langt av sted.
Og jeg gjør synet tydelig,
det fjerne gjør jeg nydelig,
da jeg er laget slik at jeg
forstørrer når jeg skjerper meg!