Som gardin

Som et gardin er jeg i blant.
For som gardinet er jeg vant
til klar å henge lystig med
i påvente av ro og fred.
Først da blir jeg til nytte. Slik
er ingen annen ting meg lik!