Som gaffel og kniv

Som gaffel og som kniv jeg nok
vil etterligne snø og fokk.
Som dyd og dåd, med andre ord,
er jeg behjertet ved et bord.
For gaffelen er hjertet klart
og kniven skarp er sinnet rart.
Jeg fikser og jeg ordner opp.
Så det å være meg er topp!