Som flaske

Jeg er en flaske. Jeg har tut.
Så styrt er det som kommer ut.
Og konsentrert, i passe monn.
Jeg er litt forutsigbar, sånn.
Og flaskehalsen min er flott.
Igjennom kommer visdom, blott.