Som fingerbøl

Jeg er et fingerbøl. Så jeg
vil tvinge til å lyde meg
den nål som ikke vil gå på
men som helt teit er gått i stå.
Jeg presser nålen inn med makt.
Om bare jeg blir tatt i akt.
Først påbegynt skal fullføres
om noe ved det godtgjøres!
Det mener nå i hvert fall jeg.
For godt er det som sømmer seg.