Som bord

Jeg er et alle tiders bord!
Så over meg kan veksles ord.
Og kommet oppå meg er det,
hva enn det er, anskuelse.
Jeg tar vel ikke ting for gitt.
Jeg ryddes hele tiden. Fritt
for en funksjon er jeg superb:
Jeg lager substantiv av verb!